POLITISKA FRÅGOR I SIN HELHET

ENGAGERA DIG I POLITIKEN

En politisk förening är aldrig mer än vad deras medlemmar är – folket utgör helt enkelt rörelsen. Socialdemokraterna står för jämlikhet, vi vill undanröja hinder för människors utveckling så att alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential. Klimatförändringarna måste stoppas för att framtida generationer ska få ett bra liv. Håller du med?

Vill du göra något bra för din stad? Har du tankar och idéer om vad som behövs i samhället, eller känner du att du representerar en grupp eller förening som inte hörs i samhällsbruset?


När du väljer att bli medlem i partiet kontaktas du av oss och får sedan välja att gå med i en av våra lokala S-föreningar, exempelvis LO-Sossarna eller S-kvinnor.

När du är med i en förening kan du ensamt eller tillsammans med andra skriva fram motioner, det vill säga förslag på förändringar eller insatser, som du tycker att kommunen behöver. Det ska vara kul och enkelt att engagera sig.


EN TRYGGARE OCH BÄTTRE VÄLFÄRD FÖR ALLA

Nynäshamn är Stockholm sydligaste kommun och är ett område som står för en trygg och barnvänlig småstadsmiljö samtidigt som det är geografiskt benäget i direkt närhet till storstadsdimman. Socialdemokraterna arbetar ständigt mot att förbättra och förstärka den existerande välfärden som berör Nynäshamn kommun. En samlad ekonomi är något som länge stått på agendan, Socialdemokraterna tror nämligen på att en stabil välfärd innebär just trygghet och stabilitet för barn och unga. Genom att stoppa vinstjakten i välfärden så kan man omfördela kommunens ekonomi på så sätt att den blir gynnande för främst skolväsendet, vården och omsorgen. Att kunna erbjuda fler individer en arbetsplats att gå till kommer att minska arbetslösheten och mängden onödiga snabblön. Det kommer att vara till fördel för de arbetslösa som lever under ständig ekonomisk stress och som ständigt är på jakt efter kortsiktiga lösningar som billiga privatlån och samlande av lån.

  • Säkra arbetsplatser och minskad arbetslöshet

Man vill säkra arbetsplatser åt fler och genom att anställa fler inom vård och omsorg så gynnas såväl välvärden samtidigt som man minskar rådande arbetslöshet. Färre medborgare tvingas låna pengar, färre medborgare tvingas i panik leta efter det billigaste privatlånet och färre medborgare tvingas binda upp sig på ett blancolån. För de människor som redan befinner sig i ett hav av lån finns också möjligheter till hjälp. Genom att lyfta alternativa lösningar så tror man på att privatpersoners ekonomi kan komma att förbättras drastiskt. Att samla lån med hjälp av låga räntor på ett och samma ställe eller att låna en större summa till en rimlig låg ränta, som att belåna sig på 100000:- eller att låna 500000:- tror man kan komma att minska farliga smålån med skyhöga räntor. Att låna pengar kan nämligen vara det enda alternativet ibland men det finns alternativ som är bättre och framförallt mer hållbara i längden. Låga räntor, att samla lån och att låna 100000 kr eller till och med låna 500000kr är några av de alternativen som står för långsiktighet och som minskar riskerna. Läs mer på den officiella låneguiden

  • Fokus på utbildning och fler väldfärds-anställda

Socialdemokraterna tror på att satsa på utbildning och att anställa fler vårdanställda framför skattesänkningar. Genom att säga nej till höjda hyror och större klyftor så säkrar man en jämställd marknad för alla. En bättre arbetsmarknad med fler utbildade inom vårdinstanserna kommer att leda till en bättre välfärd och en mer jämställd och tillgänglig vård vilket är något som gynnar samtliga medborgare i slutändan. Socialdemokraterna strävar efter ett tryggt samhälle för alla, ett samhälle som står för möjligheter och rätt förutsättningar för alla, i den mån det är uppnåeligt. Oavsett om en befinner sig inom vården, finansbranschen eller utför ett hantverkaryrke så ska en ha samma förutsättningar som alla andra. En sjuksköterska, rörmokare, elektriker, en hantverkare inom badrumsrenovering, en solcells-expert eller en ekonom har alla en sak gemensamt, dem arbetar och bidrar till Nynäshamns välfärd. Den sjukvårdsanställde arbetar direkt inom välfärden vilket den som arbetar med solceller inte gör. Men detta faktum är irrelevant då samtliga av arbetstagarna betalar skatt och därmed främjar välfärden. Med anledning av detta vill Socialdemokraterna höja antalet utbildade vårdanställda i Nynäshamn, för att på sikt kunna upprätthålla en rimlig och rättvis lönebild samtidigt som förbättrade arbetsvillkor kan komma att råda. Många utbildade sjuksköterskor arbetar nämligen till oerhört låga löner och tvingas låna pengar för att överleva, dem tvingas leta efter det billigaste privatlånet 2021 och lägger oerhört mycket tid på att jaga låga räntor för att kunna låna pengar under rimliga förhållanden. En del tvingas ta blancolån och en del måste samla lån för att kunna försörja familjen samtidigt som dem jobbar dag och natt under fruktansvärda förhållanden. Socialdemokraterna vill förändra detta faktum och göra ett av samhällets viktigaste yrken till en stabil och säker arbetsplats. Sjukvårdspersonal räddar liv och det måste synas i lönekuvertet också.

TRYGGHET PÅ JOBBET GER TRYGGHET I VARDAGEN

Nynäshamn är en kommun bestående av circus 3000 belånade privatpersoner, en kombination av stora, internationella företag och mindre enmansbolag. Inom kommunen arbetar internt hela 2000 medborgare som alla servar kommunens invånare och välmående. Socialdemokraterna vill fortsätta uppmuntra till företagande, arbete och välmående genom att stödja den arbetssökande genom hela processen. Dem arbetar mot att säkerställa den lokala närvaron inom arbetsförmedlingen och det långsiktiga målet är att uppnå heltidsarbete som norm i kommunen. Socialdemokraterna öppnar upp ögonen den rådande arbetslöshet som fortfarande finns i stora delar av landet och vill nu satsa helhjärtat på att minska denna. Därför strävar dom efter att införa bättre möjligheter för omskolning när behovet finns och samtidigt en större tillgänglighet för a-kassa när den behövs. ”Den arbetslöse eller sjuke ska möta goda möjligheter och tydliga krav, inte fattigdom och elände.” Sjukvård ska vara tillgängligt för den lidande oavsett om det handlar om en naprapatbehandling av komplicerade rygg eller nackproblem problem, eller tandvård av en specialiserad tandläkare. Att kunna få vård och hjälp via en naprapat eller tandläkare för den drabbade ska vara en självklarhet i vårt samhälle. Att du som medborgare i vårt land tvingas gå sjuk samt med obehandlade sjukdomar vare sig det gäller stora som små medicinska åkommor är något vi ej vill se i vårt samhälle. Vi vill satsa på sjukvården riket runt.

  •  Tydliggörande av krav och goda möjligheter

Genom att tydliggöra kraven för omskolning och rätten till a-kassa ersättning så skapar vi möjligheter för våra invånare. Genom detta så kan vi minska andelen människor som behöver låna pengar. Vi kan hindra människor från att ta blancolån och vi kan hjälpa människor som letar efter billigaste privatlånet att istället ansluta sig till a-kassa och få hjälp av Arbetsförmedligen. En snabb lösning behöver nämligen inte alltid vara en bra lösning. För den som ändå tvingas ta ett lån så förespråkar vi som nämnt för långsiktiga lösningar, hellre låna pengar tryggt och rimligt på en legitimerad bank än att ta ett snabbt blancolån med orimliga villkor. Att låna 100000:- eller att ta ett lån på 500000:- till bra villkor är bättre då du sedan kan samla din lån eller slå ihop dina lån till en rimlig, låg ränta. Kort sagt, att låna 200 000 kr eller att låna 400 000 kr kanske binder upp dig på ett lån lång tid framöver, men det kan också vara det billigaste, tryggaste alternativet för dig månadsvis.

  • Stoppa arbetslivskriminaliteten och förbättra svensk arbetsmarknad

Socialdemokraterna vill också få ett snabbt slut på arbetslivskriminaliteten som råder och menar på att den inte höra hemma på svensk arbetsmarknad. Vi vill främja möjligheterna för alla och tror därför på att lägga in resurser till stöd för den arbetssökande. Oavsett bakgrund så ska möjligheten till förändring finnas nära till hand. Vi önskar lyfta såväl korta yrkesutbildningar som längre universitetsutbildningar. Alla utbildningar är bra och det finns alltid något som passar alla. För den skoltrötte kanske yrkesutbildning inom hantverkaryrket är det optimala, som elektriker, badrumsrenovering eller rörmokare. Arbetsmarknaden har alltid utrymme för fler elektriker, fler rörmokare eller fler personer inom badrumsrenovering, detta för att det går hand i hand med den ökade bostadsmarknaden som ligger väl i tiden. Elektronik och renovering av badrum kommer oavsett bostadstyp ligga till grund för att hushåll tvingas ta hjälp av legitimerade hantverkare.  Eller varför inte specialisera dig inom solceller? Klimatarbetet står högt i kurs i samhällets nutid och vad passar inte bättre då än att skaffa dig expertis inom solceller? Solceller står ju faktiskt för framtid. Kortare vårdutbildningar finns också vilket ligger väl i tiden för den vård som just nu skriker efter fler medarbetare. Socialdemokraterna vill som sagt lyfta möjligheterna för alla, oavsett bakgrund. Det är aldrig försent för en förändring.

EN BÄTTRE OCH TRYGGARE PENSION

Nynäshamn är en kommun som månar om samtliga invånare, såväl barn och unga som de äldre. Nu vill Socialdemokraterna främja arbetsvillkoren för arbetande inom äldrevården samtidigt som de vill stärka tryggheten för de äldre. Genom förbättrade arbetsvillkor, förbättrad kompetens och en större andel utbildade inom äldrevården så tror Socialdemokraterna på en stabilare hemmamiljö eller vårdmiljö för våra äldre. Man vill också satsa på fler äldreboenden i takt med att denna utveckling sker. Rösta med BankID är något som många svenskar önskar kunna göra inför riksdagsvalet 2022

  • Garanterad tillsvidareanställning för vård-och omsorgs utbildade

Framöver satsar man på att garantera en tillsvidareanställning för dem som utför och genomför vård-och omsorgs programmet. Detta kommer att göra utbildningen såväl mer attraktiv som trygg. Vård och omsorg utbildningen finns tillgänglig redan på gymnasienivå och Socialdemokraterna menar på att detta är en fantastik möjlighet till att få unga ut på arbetsmarknaden så tidigt som möjligt. Precis som hantverkaryrken där rörmokare, elektriker och hantverkare verksamma inom renovering av badrum kan komma att göra entre på arbetsmarknaden tidigt så kan vårdpersonal göra det likväl. Socialdemokraterna tror starkt på att detta kan komma att resultera i en mer jämlik och hållbar arbetsmarknad i kommunen samtidigt som det innebär en minskad arbetslöshet i Nynäshamn. Äldreomsorgen blöder samtidigt som fler och fler går arbetslösa och här vill socialdemokraterna se de logiska åtgärderna som faktiskt kan införas.

Valkompassen inför riksdagsvalet 2022

KONTAKTA OSS
Rulla till toppen
Scroll to Top