Socialförvaltningen bedömer att vi måste börja spara nu


Detta för att pengarna ska räcka till den beräknade kostnaden för hela året och för att kommunen ska följa kommunallagens krav på en budget i balans. De framtvingade besparingsförslagen skulle påverka barn och ungas omsorg, den kommunala hemtjänsten, och beroendevården för att nämna några exempel.

Socialdemokraterna framförde vid förra årets budgetdebatt att det var nödvändigt att öka intäkterna för att garantera en jämlik kommunal service. Vi behöver erbjuda våra medborgare och vår personal trygghet.

Alliansens budget har lett till att den löpande verksamheten knappt går att driva, än mindre kan vi erbjuda medborgarna en stärkt välfärd. Bilden illustrerar vilka besparingsförslag som i en första prognos bedöms vara nödvändiga för att nå en budget i balans vid årets slut.

Förvaltningen skriver följande i tjänsteutlåtandet tillhörande förslag till Remissyttrande för budgetdirektiv 2022-2025 socialnämnden: ”Tuffa år med besparingar, exempelvis i form av vakanshållna tjänster samt avsaknad av handledning och kompetensutveckling har skapat en kompetens- och utvecklingsskuld”

”För att komma till ett hållbart läge kommer fokus under de närmsta åren vara att bygga en stabil organisation avseende såväl personella resurser som processer och rutiner. Här kommer vissa förstärkningar och, ej än budgeterade, ekonomiska tillskott att krävas. Detta för att skapa förutsättningar för socialförvaltningen att leverera god kvalitet och arbetsmiljö”.

I Socialdemokraternas budgetförslag för 2021 föreslog vi en skatteökning på 65 öre. Just nu pågår arbetet med att ta fram vårt budgetalternativ för 2022 där största vikt läggs på vård- och omsorg samt skolverksamheterna.

Rulla till toppen
Scroll to Top